Studia przez internet!

Studiuj On-Line razem z Tabletem!

STUDIA ON-LINE to bardzo interesująca alternatywa dla edukacji tradycyjnej, ponieważ jest to nauka za pośrednictwem Internetu. Umożliwia edukację w dowolnym miejscu i czasie. Szczególnie ważne jest to m.in.

Ogranicza koszty i daje dostęp do właściwej wiedzy w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.

Dyplom ukończenia studiów lub certyfikat uczestnictwa w kursie nie ustępuje tradycyjnym odpowiednikom. Każdy absolwent studiów on-line otrzymuje dokładnie taki sam dyplom jak studenci studiów tradycyjnych na Akademii Polonijnej. Dodatkowo jego posiadacz umie sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i wie, jak skutecznie korzystać z technologii informacyjnych.

Studia internetowe prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie na platformie internetowej są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty dydaktycznej uczelni.

Wybierając studia on-line, będziesz uczestniczył w zajęciach na platformie internetowej jak również możesz uczestniczyć w zajęciach realizowanych na miejscu w Akademii Polonijnej.

Nauka odbywa się zgodnie z programem studiów niestacjonarnych, ale zajęcia z przedmiotów prowadzone są w formie on-line. Przed przystąpieniem do nauki student otrzymuje dostęp (login i hasło) do innowacyjnej platformy studiowania, dzięki której realizuje przedmioty wybranego kierunku studiowania.

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne w Akademii Polonijnej

Program nauczania „Studia + Projekt” jest vademecum wiedzy i kompetencji które otrzymuje uczestnik programu. To właśnie dzięki samodzielnemu opracowaniu projektów, ciągłym poszukiwaniu materiałów naukowych, skryptów czy opracowań dostępnych m.in. w elektronicznych zasobach biblioteki wirtualnej Akademii Polonijnej, zgłębia i poszerza wiedzę uzyskując tym samym pełne kompetencje w ich praktycznym zastosowaniu.

Innowacyjna platforma On-line daje nieograniczone możliwości dostępności materiałów dydaktycznych , niezbędnych do realizacji toku studiów. Materiały te dają studentom możliwość samodzielnego przeanalizowania materiału i opracowania projektu do zaliczenia danego przedmiotu. Tablet czy też komputer przenośny stał się zatem niezbędnym narzędziem do studiowania.

Tablet zastępuje książki i zeszyty!

Dostęp do materiałów dydaktycznych bez względu na czas i miejsce to standard kształcenia w Akademii Polonijnej. Tablet czy przenośny komputer jest niezbędnym narzędziem wpisującym się w nową jakość kształcenia.

Korzyści dla studentów używających Tabletu:

Tablet jest niezbędnym narzędziem studiowania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Edukacyjnymi!

© Akademia Polonijna w Częstochowie, ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, Polska
tel. +48(0) 34 368 42 00, tel. +48(0) 34 368 42 01, fax + 48(0) 34 324 96 62