.woopismerce #amspondform i#subtit,.woopismerce-} . #amspondform i#subtit,.woopismerce #oad contorm i._pb_bu,.woopismerce-} . #oad contorm i._pb_bu,.woopismerce-mePs .,.woopismerce-a.one,.woopismerce-info{ backgrond: ter !impor}yle>se/mongram_i10s-h,.mobile_text_baricon:be,.mobile_text_bariaertA,rap _/revs_textiaertA,rapfoocial-ram_ ai10s-h,.ap .et_um,.ap .etpricing li a,.ap .etpricing_mflay__pb_bu,.ap + ".oveicon:be,.conibr_ummlib p.pricstyns,.woopismerce inshis)duct span.prics,.woopismerce-} . inshis)duct span.prics,.woopismerce #oad continshis)duct span.prics,.woopismerce-} . #oad continshis)duct span.prics,.woopismercetinshis)duct p.prics,.woopismerce-} . inshis)duct p.prics,.woopismerce #oad continshis)duct p.prics,.woopismerce-} . #oad continshis)duct p.prics,.ap .eteam_memoocial_/> he.ap .etmeb_mo.ap .et_pb_bu{colcurnd: }.pbe-footpb_widh4{colcurnd: }.ap-se/monm4wp-,.est li ul,.ap mobile_text,.pbe-footpb_widliicon:be,.ap .etpricing liicon:be,'wp-bque-f{ borcolcurnd: }.ap .etagu poi_amgu p,.ap .etft.cubed_mflay .ap .etpricing_me('ing,.ap que-futer_con,.ap /> li>a,#top-textma,.ap mobile_text li a,.ap nav_pe="_colcu_/> he .ap mobile_text li a,.ap nav_pe="_colcu_dark .ap mobile_text li a,yle>se/mongram_icon:be,.ap se/mong4wp-_age-contaform i,span.+"/?dos) se/mong4ieldiaertA, e ftop-est(navica .ap-cart-info{colcurnd: }.ap se/mong4wp-_age-contaform i::-moz-e.repho_bui{colcurnd: }.ap se/mong4wp-_age-contaform i::-webkit-inm i-e.repho_bui{colcurnd: }.ap se/mong4wp-_age-contaform i:-ms-inm i-e.repho_bui{colcurnd: }#top-ain-he, top-ain-he a,ylefoeget-librnavmli li a,ytop-ain-he rapfoocial-ram_ aicon:be{ font-s1us: letr_o-spacing:1px}#top-textmli a,.ap se/mong4wp-_age-contaform i{letr_o-spacing:1px}.ap se/mong4wp-_age-contaform i::-moz-e.repho_bui{letr_o-spacing:1px}.ap se/mong4wp-_age-contaform i::-webkit-inm i-e.repho_bui{letr_o-spacing:1px}.ap se/mong4wp-_age-contaform i:-ms-inm i-e.repho_bui{letr_o-spacing:1px}#top-textmli.his.cur-text-anc)/.or>a,#top-textmli.his.cur-text-item>a,.ap colcu_scry.t_eed #top-textmli.his.cur-text-anc)/.or>a,.ap colcu_scry.t_eed #top-textmli.his.cur-text-item>a,.ap colcu_scry.t_p> a,.ap colcu_scry.t_p> a,.ap colcu_scry.t_ortechl#top-textmli.his.cur-text-anc)/.or>a,.ap colcu_scry.t_ortechl#top-textmli.his.cur-text-item>a,.ap colcu_scry.t_lic,nl#top-textmli.his.cur-text-anc)/.or>a,.ap colcu_scry.t_lic,nl#top-textmli.his.cur-text-item>a{colcurrgba(255,255,255,0.88)}#pbe-footpb_wis .pbe-footpb_wida,#pbe-footpb_wis .pbe-footpb_widli a,ypbe-footpb_wis .pbe-footpb_widli ai10s-h{colcurnd: }.pbe-footpb_wi{colcurnd: }#} #mpbe-fo .pbe-footpb_widh4{colcurnd: }.pbe-footpb_widliicon:be{ borcolcurnd: }ypbe-foogin-bo{ backgrrcolcurna40202} pbe-fooinfo, pbe-fooinfo a{colcurrgba(255,255,255,0.93)}ypbe-foogin-bo rapfoocial-ram_ a{colcurrgba(255,255,255,0.9)}@ss' mudiay javeendarag(\/ad wi981px){.ap ain-hestom_stgin- e ftop-est(navica,.ap ain-hestom_stll'.s e ftop-est(navica{ padd27pxin 0 0}.ap ain-hestom_stgin- e ftop-est(navica est>ul>li>a,.ap ain-hestom_stll'.s e ftop-est(navica est>ul>li>a{ padding-bot27px}.ap ain-hestom_stll'.s .ydrageedcay: in=i],or-wa-{ wi5e: 1t; mar-5e: 0}.ap ain-hestom_stll'.s .ydrageedcay: in=i],or-wa- #i],o{max- hei5e: }.ap .etsvglu],otap ain-hestom_stll'.s .ydrageedcay: in=i],or-wa- #i],o{ hei5e: }.ap ain-hestom_stydrageed #top-text>li>a{ padding-botng: }.ap ain-hestom_stlrevs e ftop-est(navica,.ap ain-hestom_stfulljaveen e ftop-est(navica{ padd18pxin 18pxinter !impor}.ap ain-hestom_stydrageed #} #main-headi],o_age-conta{ hei5e: }#i],o{max- hei87%}.ap .etsvglu],o #i],o{ hei87%}.ap ain-hestom_stydrageed.ap aevs_primliblu],o #} #main-he:e").rapffixedcain-he)adi],o_age-conta,.ap ain-hestom_stydrageed.ap aevs_fixedlu],o #} #main-herapffixedcain-headi],o_age-conta{ hei9.72: }.ap ain-hestom_stgin- rapffixedcain-hea e ftop-est(navica,.ap ain-hestom_stll'.s rapffixedcain-hea e ftop-est(navica{ padd19pxin 0 0}.ap ain-hestom_stgin- rapffixedcain-hea e ftop-est(navica est>ul>li>a,.ap ain-hestom_stll'.s rapffixedcain-hea e ftop-est(navica est>ul>li>a{ padding-botn9: }.ap ain-hestom_stydrageed ain-he#} #main-herapffixedcain-headi],o_age-conta{ hei38px}.ap ain-hestom_stll'.s .apffixedcain-headydrageedcay: in=i],or-wa-{ wi38px1t; mar-38: 0}.ap ain-hestom_stll'.s .apffixedcain-headydrageedcay: in=i],or-wa- #i],o{max- hei38px}.ap .etsvglu],otap ain-hestom_stll'.s .apffixedcain-headydrageedcay: in=i],or-wa- #i],o{ hei38px}.ap ain-hestom_stlrevs rapffixedcain-hea e ftop-est(navica,.ap ain-hestom_stfulljaveen rapffixedcain-hea e ftop-est(navica{ padd10pxin 10pxinter !impor}.apffixedcain-he#top-ain-he,.apffixedcain-he#top-ain-he #e foeget-librnavmli ul{ backgrrcolcurna40202}rapffixedcain-hea top-textmli a{ font-s15px}.apffixedcain-hea top-textma,.apffixedcain-he yle>se/mongram_icon:be,.apffixedcain-he yle>top>se/mon .ap-se/monm4wp-form i,.apffixedcain-headap se/mong4wp-_age-contaform i,.apffixedcain-headap ?dos) se/mong4ieldiaertA,rapffixedcain-hea e ftop-est(navica .ap-cart-info{colcurrgba(255,255,255,0.84)ter !impor}.apffixedcain-headap se/mong4wp-_age-contaform i::-moz-e.repho_bui{colcurrgba(255,255,255,0.84)ter !impor}.apffixedcain-headap se/mong4wp-_age-contaform i::-webkit-inm i-e.repho_bui{colcurrgba(255,255,255,0.84)ter !impor}.apffixedcain-headap se/mong4wp-_age-contaform i:-ms-inm i-e.repho_bui{colcurrgba(255,255,255,0.84)ter !impor}.apffixedcain-hea#top-textmli.his.cur-text-anc)/.or>a,.apffixedcain-hea#top-textmli.his.cur-text-item>a{colcurrgba(255,255,255,0.88)ter !impor}}@ss' mudiay javeendarag(\/ad wi13om: ){.ap .etrow{ padd27pxin}.ap .etspb_sec{ padd5e: 0}.spadle.ap .et age#et_builumn_la.ap full_ w_} . ..id+et_p/> <_-wa-per{ padd 81px}.ap .etspb_sec.ap .etspb_secg4irst{ padd inherit}.ap .etfull w_spb_sec{ padd0}} } #main-he, e ftop-est(navica{ fcss?fa:'ily=Comfo', { dis}ytop-ain-he rage-conta{ fcss?fa:'ily=Comfo', { dis}.ap-cart-info{ { disper: 30px} abed" href="http://online.ap.eduript">>t">t">>t">>t">>t">abed" href="http://online.ap.eduorganizacja-zax_o-sm="St-p://onuriOrganizacja0pa/
 • >abed" href="http://online.ap.edupronstay-sm="SowuriPronstay sm="Sów0pa/
 • >abed" href="https:e.ap.eduriO uczelni0pa/
 • >abed" href="http://online.ap.edupols_co/kge-ckturiKge-ckt0pa/
 • t">>t" > pantent.c="-wa secore_">Zaznacz smronęf2'panript /> pantent.c="mobile_text_bar mobile_text_bar "9f2'panript < e ftop-est(navica --rit >4wp-fro titse/mon" }ethodnamet"tent.c="ap-se/monm4wp-.aab_sechref="http://online.ap.eduript">>t>t" pantent.c="ap ?dos) se/mong4ield"9f2'panript < } #main-hea--rit >t">>t"><100-arttyle"}et_-301" ent.c="ap .et !st }et_-301 }et_ put[-+et_ eadyusanse-psh 038;fo-smpo-li lhas-+et_-thumbnail hconib c.crgory-ekon-mgr"> > ap .etass='ixnblendtmebe .t.cthackgh/cs); s); s); he ap .etpe="gcal-atgin-/cs); s); s); NASZ PROJEKT le='EM/34/06MięFmiedzynaro owe-stos nki-gospodarczo-pr

  pt >pt">>pt">> le="St: MagentLr czoktyczny , 120 ECTS.>>

  le="St w staaon pronstau MięFmiedzynaro owe-stos nki-gospodarczo-pr przygotowują w zak/*one teoridatkczoktyos mięFmiedzynaryon owe-stoów nki-gospodyon z uwzglęFniądzm proble;foyos mięFmiedzynarrgokczowaanse publigo. Dodragczaxą w%2Fmi o uwarstoowądaon prowadzeda działalnoścs nki-gospodej w warstoaon fstocjonowąda jednolicrgo rynku eunopejs_cogo.

  le="St te umożliwiaxą:

  pt <.ap .etp _ter_cont--rit On-Lipr>>

  < panttom_se"lolcurs#ff0000;"> (.12 poddrawdzaposiadanyon udok,docuowąyon:  odęścs sm="Sów , czocy, eadży, certyfikatów entdzjemovżliwość z1 pubeda dzktóryon przedmiotów)

  • Za pubadzaprzedmiotówaprzez  czoczapisemntty  czojzkty według pronstau sm="Sów0pli>
  • Kgesultistzaz wykłanarckadrprzez Skut[,0pli>
  • Kgrzysmpodzaz wykłanówaprzez nd("v-konferenstz0pli>
  • Kgrzysmpodzaz Wirs/acnej Bie poteos e - Akaiemia Poloej0pli>
  • KgrzysmpodzaBie poteos e - Akaiemia Poloej0pli>
  • Kgesultistzaimovżliwość uczentdubeda podubas zaxęć sm="Sów odzstistditryon  10 zjaznówaw ciąguaroku wapiąteoaimsobo_ę.
  • Za pubeda egzkadnacyloe :apisemnttyrprzez Skut[, egzkadny unte  w Uczelni0pli>
  • 480 nkdzinkczoktyoa zawynara , ovżliwa 3 mi*onęcznakczoktyoa  w  czzedonębiorstwaon  lubtynstytucjaon  zagrądcznych, w staaon Erasmusa+.
  • le="St wi-gmagae są : e.rt038;ą dydoktyczną, e.rt038;ą kszadłceda a o hagłość,  c.rt038;ą xęzyoową.
  • le="contkgrzysmpaz tutora,
  • le="contkgrzysmpazo owy).apSów socjainy, aukaryon, e !imoryon (+- 800złrprzez 10 mi*onęcy)
  pt <.ap .etp _ter_cont--rit DODATKOWE CERTIFIKATYaw ciąguasm="Sów se="contzdobywa:>>
  • ECDL,
  • Certyfikaty xęzyoowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;
  • Certyfikaty potwdzrdzaxące umdzjętnoścs profestditine,
  • Certyfikaty kompetensty  miękkion  odzzbęFnyon  a rynku czocy.0px}rong>
  pt <.ap .etp _ter_cont--rit DODATKOWE UPRAWNIENIAaw ciąguasm="Sów :>> – uczo-pieda pedagogpubliaw Caonium Dokszadłcąda i Dodkonleda  Nauodyoielyrprzy e - Akaiemia Poloej0psmrong> pt <.ap .etp _ter_cont--rit Sylwetoa absolwenta>>

  Absolwencs pronstau MięFmiedzynaro owe-stos nki-gospodarczo-pr są przygotowąd do czocy w:

   ynstytucjaon krajoryon s mięFmiedzynaryon związanyon z pogłębiądzm procesów : pognisyloyon• podmiotaon nki-gospodyon które okty-pie uczentdubą na jednolicym rynku eunopejs_cm,• firaaon z udziałzm kapiadłu zagrądcznego,• prowadzić własną działalność nki-gospodą.

  A - Akad  mia Polon o notowujr  sukcePrw kszadłcedu a 99% se="conów końodyasm="Sa puenstac_co  a 93% absolwentów se="Sów znajdujr czocęaw ciągua6 mi*onęcy po otrzy/wlwu dyplomu puenstata.

  pt <.ap .etp _ter_cont--rit Opłaty>>

  Opłata rekrutisyloa – 300 PLN0px}rong>

  Opłatęarekrutisyloą należy uiścsć oa kge-o uczelni.

  • Przy wpłaoie należy -gosć IMIĘ, NAZWISKO s KIERUNEK STUDIÓW.

  Opłata rekrutisyloa:

  • jent zwracąt w całości w przypadku pieuruchomieda _corstou sm="Sów0pli>

  Czenliazaarok se="Sów dla se="cona

  se="Studia on0px}rong> 10 rat }e 2 raty }e 1 rata pt <.ap .etp _ter_cont--rit Swy).apSa dla se="conów0p"5ipt">>>

  Nasi se="coci maxą det_ęp de ldcznych owy).apSów:0px}rong>

  1. ley).apSum MNISW
  2. ley).apSum socjaine (800 zł/m-c)
  3. ley).apSum dla piepełnki-zo-pyon z grupą snwa pdztwa (th:0złr/m-c)
  4. ley).apSum aukare
  5. ley).apSum s !imore
  6. Za-gmoga
  7. ley).apSum se="Sów w staaon  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)
  8. ley).apSum “Pracazaagrądcą” w staaon Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)
  9. Dla se="conów z Kartą miaaka
  10. Ulga dla posiadaodyaKartss bżej Rkdziny (t5%)
  > <.ap .etp _ter_cont--rit > hembed" href="httwdline.ap.eduRekrutisjauRejentnista">REKRUTACJA ON-LINE4wp-_0"tent.c="ap .etmeb_mo ap .etage-cce>4wp-_0 ap .etage-cce>4wp-_age-contaf);l.cfixrnk\" dfwp-_unique_num="0ript">>pt">>pt">>ars-_ml" t">Masz pympodzaw s-zo-dzapronstau? Napisz do 12t!0p"1ipt">>>pt">>4wp-fent.c="ap .etage-cce>4wp-fenl.cfixrn}ethodna+et_"aab_sechref="http://online.ap.edu.pl/miedzynarodowe-stosunki-gospodarczo-prawipt">>t" 4ield ap .etage-cce>4ield_0 ap .etage-cce>4ield_halfrnk\" dyle"12" rnk\" dipt tyinm iript">>pt">>pt">>