Instytut Prawa i Administracji

PWB/16/01/16 Prawo w Biznesie

NASZ PROJEKT PWB/16/01/16 Prawo w Biznesie Prawo w biznesie to innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu...

AL/15/01/15 Administracja sądowa

NASZ PROJEKT AL/15/01/15 Administracja sądowa W ramach specjalności Administracja sądowa studenci zdobywają wiedzę o systemie wymiaru sprawiedliwości oraz statusie prawnym urzędnika sądowego. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i...

AL/14/02/14 Administracja publiczna

NASZ PROJEKT AL/14/02/14 Administracja publiczna W trakcie studiów student nabywa wiedzę o rodzajach struktur instytucji społecznych oraz umiejętność prawidłowego posługiwania się wybranymi regułami i normami obowiązującymi w administracji publicznej oraz kompetencje...

Instytut Języków, Literatury i Kultuty