Instytut Prawa i Administracji

EL/14/08/18 Podatki i finanse publiczne

NASZ PROJEKT EL/14/08/18 Podatki i finanse publiczne Celem studiów w ramach programu jest koncentracja na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej strony są...

AL/14/08/18 Cyfryzacja w administracji

NASZ PROJEKT:AL/14/08/18 Cyfryzacja w administracji Łączny czas trwania zajęć na kierunku cyfryzacja w administracji wynosi  6 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. W obecnych czasach nowoczesne technologie docierają nie tylko pod strzechy ,lecz również...

AL 14/11/18 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

AL 14/11/18 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego Studia na kierunku administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego pozwolą na przyswojenie wiedzy z zakresu prawa bezpieczeństwa państwa , nabycie wiedzy i zagadnień towarzyszących pojęciu...

NASZ PROJEKT AL/14/05/18 Administracja samorządowo – skarbowa

NASZ PROJEKT AL/14/05/18 Administracja samorządowo – skarbowa Studia na kierunku administracja samorządowo – skarbowa pozwolą na przyswojenie studentowi wiedzy z zakresu prawa administracyjnego z elementami traktującymi o aparacie fiskalnym państwa i jego...

AL/14/06/18 Zarządzanie kadrami w administracji

NASZ PROJEKT Zarządzanie kadrami w administracji Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji pozwolą posiąść wiedzę z zakresu zarządzania kadrami i składem osobowym w jednostkach administracyjnych.Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji są...

AL/14/02/14 Administracja publiczna

NASZ PROJEKT AL/14/02/14 Administracja publiczna W trakcie studiów student nabywa wiedzę o rodzajach struktur instytucji społecznych oraz umiejętność prawidłowego posługiwania się wybranymi regułami i normami obowiązującymi w administracji publicznej oraz kompetencje...

Instytut Języków, Literatury i Kultuty