Instytut Prawa i Administracji

PWB/16/01/16 Prawo w Biznesie

NASZ PROJEKT PWB/16/01/16 Prawo w Biznesie Prawo w biznesie to innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu...

AL/15/01/15 Administracja sądowa

NASZ PROJEKT AL/15/01/15 Administracja sądowa W ramach specjalności Administracja sądowa studenci zdobywają wiedzę o systemie wymiaru sprawiedliwości oraz statusie prawnym urzędnika sądowego. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i...

AL/14/02/14 Administracja publiczna

NASZ PROJEKT AL/14/02/14 Administracja publiczna W trakcie studiów student nabywa wiedzę o rodzajach struktur instytucji społecznych oraz umiejętność prawidłowego posługiwania się wybranymi regułami i normami obowiązującymi w administracji publicznej oraz kompetencje...

Instytut Ekonomi i Zarządzania

Studia Licencjackie

EL/16/02/16 Handel zagraniczny

NASZ PROJEKT EL/16/02/16 Handel zagraniczny Absolwent specjalności agrobiznes posiada umiejętności łączenia znajomości produkcji rolniczej z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej,...

EL/16/01/16 Agrobiznes

EL/16/01/16 Agrobiznes Absolwent specjalności agrobiznes posiada umiejętności łączenia znajomości produkcji rolniczej z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, zwłaszcza w zakresie...

EL/14/01/14 Podatki i finanse publiczne

NASZ PROJEKT EL/14/01/14 Podatki i finanse publiczne Celem studiów w ramach programu jest koncentracja na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej strony są...

EL/14/02/14 Międzynarodowe stosunki biznesowe

NASZ PROJEKT EL/14/02/14 Międzynarodowe stosunki biznesowe Międzynarodowe Stosunki Biznesowe jest programem który  łączy  teoretyczne i praktyczne zagadnienia międzynarodowych stosunków gospodarczych w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym z umiejętnościami...

EL/14/05/14 Rachunkowość i finanse publiczne

NASZ PROJEKT EL/14/05/14 Rachunkowość i finanse publiczne Celem studiów w ramach programu Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw jest przygotowanie kompetentnej i wszechstronnie wykształconej kadry zdolnej do analizy procesów zachodzących we współczesnej ekonomii i...

Instytut Ekonomi i Zarządzania

Studia Magisterskie

EM/14/03/15 Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne

NASZ PROJEKT EM/14/03/15 Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne Studia w ramach programu Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne przygotowują w zakresie teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych z uwzględnianiem problematyki międzynarodowego...

EM/14/06/15 Podatki i finanse publiczne

NASZ PROJEKT EM/14/06/15 Podatki i finanse publiczne Celem studiów w ramach programu jest koncentracja na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej strony są...

EM/14/05/15 Rachunkowość i doradztwo finansowe

NASZ PROJEKT EM/14/05/15 Rachunkowość i doradztwo finansowe Program Rachunkowość i doradztwo finansowe obejmuje przygotowanie w zakresie doradztwa finansowego, zarządzania finansami oraz dostarcza wiedzy z zakresu systemów podatkowych i celnych w Unii Europejskiej....

Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa

PS 11/2015 Praca Socjalna

NASZ PROJEKT 11/2015 Praca Socjalna Kształcimy na poziomie europejskim przyszłych profesjonalistów stanowiących podstawowy trzon kadry w instytucjach pomocowych, nastawionych na wysokie osiągnięcia, innowacyjność i współpracę w zakresie budowy nowoczesnych systemów...

Instytut Języków, Literatury i Kultuty