Krok 1

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy, aby zarejestrować się w systemie rekrutacji on-line.

Krok 2:

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, otrzymasz e-mailem zwrotnym wymagane dokumenty do zapisania się na studia.

Krok 3:

Wymagane dokumenty wyślij w ciągu 7 dni na adres: Akademia Polonijna w Częstochowie ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „Studia ON-LINE”

Krok 4:

Biuro Reorientacji i Rekrutacji po otrzymaniu kompletu dokumentów, wyśle 3 egzemplarze umowy, które należy podpisać i odesłać z potwierdzeniem dokonania opłaty za studia.

Potrzebne dokumenty:
  • Kwestionariusz osobowy — wypełniony elektronicznie zostanie przesłany na adres e-mail, lub można pobrać z strony Akademii Polonijnej i wypełnić ręcznie      
  • Ślubowanie
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości — jeśli masz tzw. starą maturę
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (może być kopia) — jeśli masz tzw. nową maturę
  • Kserokopię dowodu osobistego — pierwszą i drugą stronę
  • Kserokopię paszportu – w przypadku obcokrajowców
  • Kserokopię dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne (oryginał zachowaj!)
  • Kserokopię dowodu wpłaty za wydanie legitymacji (oryginał zachowaj!)
  • 4 jednakowe kolorowe fotografie — o wymiarze 35/45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, lewy półprofil

Przesłane dokumenty weryfikowane są przez Biuro Orientacji i Rekrutacji Akademii Polonijnej pod względem poprawności i kompletności. Czytelnie wypełnione i skompletowane poprawnie dokumenty  wyślij w ciągu 7 dni na adres: Akademia Polonijna w Częstochowie ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „Studia ON-LINE”.

Podpisana i odesłana umowa oznacza, że właśnie zostałeś studentem!