Instytut Prawa i Administracji

EL/14/08/18 Podatki i finanse publiczne

NASZ PROJEKT EL/14/08/18 Podatki i finanse publiczne Celem studiów w ramach programu jest koncentracja na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej strony są...

AL/14/08/18 Cyfryzacja w administracji

NASZ PROJEKT:AL/14/08/18 Cyfryzacja w administracji Łączny czas trwania zajęć na kierunku cyfryzacja w administracji wynosi  6 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. W obecnych czasach nowoczesne technologie docierają nie tylko pod strzechy ,lecz również...

AL 14/11/18 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

AL 14/11/18 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego Studia na kierunku administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego pozwolą na przyswojenie wiedzy z zakresu prawa bezpieczeństwa państwa , nabycie wiedzy i zagadnień towarzyszących pojęciu...

NASZ PROJEKT AL/14/05/18 Administracja samorządowo – skarbowa

NASZ PROJEKT AL/14/05/18 Administracja samorządowo – skarbowa Studia na kierunku administracja samorządowo – skarbowa pozwolą na przyswojenie studentowi wiedzy z zakresu prawa administracyjnego z elementami traktującymi o aparacie fiskalnym państwa i jego...

AL/14/06/18 Zarządzanie kadrami w administracji

NASZ PROJEKT Zarządzanie kadrami w administracji Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji pozwolą posiąść wiedzę z zakresu zarządzania kadrami i składem osobowym w jednostkach administracyjnych.Studia na kierunku zarządzanie kadrami w administracji są...

AL/14/02/14 Administracja publiczna

NASZ PROJEKT AL/14/02/14 Administracja publiczna W trakcie studiów student nabywa wiedzę o rodzajach struktur instytucji społecznych oraz umiejętność prawidłowego posługiwania się wybranymi regułami i normami obowiązującymi w administracji publicznej oraz kompetencje...

Instytut Ekonomi i Zarządzania

Studia Licencjackie

EL 14/07/18 Turystyka ekonomiczna

NASZ PROJEKT  EL 14/07/18 Turystyka ekonomiczna Turystyka ekonomiczna to rewolucyjny kierunek wprowadzony na naszej uczelni od nowego roku akademickiego łączący jedną z gałęzi przemysłu jaką jest turystyka z naukami z zakresu ekonomii.Turystyka ekonomiczna to...

Social media w biznesie

NASZ PROJEKT: EL/14/09/18 Socialmedia w biznesie Social media w biznesie to innowacyjny kierunek ,który łączy tradycyjne ujęcie biznesu z jednoczesnym wykorzystaniem mediów społecznościowych ,które mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki w internecie. W dobie...

EL/14/05/14 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

NASZ PROJEKT EL/14/05/14 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Celem studiów w ramach programu jest koncentracja na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej...

EL/16/02/16 Handel zagraniczny

NASZ PROJEKT EL/16/02/16 Handel zagraniczny Absolwent specjalności agrobiznes posiada umiejętności łączenia znajomości produkcji rolniczej z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej,...

EL/14/01/14 Podatki i finanse publiczne

NASZ PROJEKT EL/14/01/14 Podatki i finanse publiczne Celem studiów w ramach programu jest koncentracja na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej strony są...

EL/14/02/14 Międzynarodowe stosunki biznesowe

NASZ PROJEKT EL/14/02/14 Międzynarodowe stosunki biznesowe Międzynarodowe Stosunki Biznesowe jest programem który  łączy  teoretyczne i praktyczne zagadnienia międzynarodowych stosunków gospodarczych w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym z umiejętnościami...

EL/14/05/14 Rachunkowość i finanse publiczne

NASZ PROJEKT EL/14/05/14 Rachunkowość i finanse publiczne Celem studiów w ramach programu Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw jest przygotowanie kompetentnej i wszechstronnie wykształconej kadry zdolnej do analizy procesów zachodzących we współczesnej ekonomii i...

Instytut Ekonomi i Zarządzania

Studia Magisterskie

EM /14/06/18 Finanse i zarządzanie w biznesie

NASZ PROJEKT EM /14/06/18 Finanse i zarządzanie w biznesie Finanse i zarządzanie w biznesie jest to specjalność z dziedziny nauk ekonomicznych. Studia o specjalności finanse i zarządzanie w biznesie to studia kształcące przyszłych menadżerów, prezesów firm oraz inne...

EM/14/03/18 Biznes i prawo

NASZ PROJEKT EM/14/03/18 Biznes i prawo Biznes i prawo to innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego...

EM 14/07/18 Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem

NASZ PROJEKT EM 14/07/18 Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem Ubezpieczenia i zarządzanie to wprowadzona od nowego roku akademickiego specjalnośc z dziedziny nauk ekonomicznych. Jest to specjalność ,która daje studentowi szeroką wiedzę z zakresu ubezpieczeń...

EM 16/01/16 Zarządzanie zasobami ludzkimi

NASZ PROJEKT EM 16/01/16 Zarządzanie zasobami ludzkimi Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w zakresie Human Resources (HR),która będzie z pasją i zaangażowaniem realizowała zadania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych...

EM 16/05/18 Nowe media i e – biznes

NASZ PROJEKT EM 16/05/18 Nowe media i e - biznes Nowe media z roku na rok zyskują coraz większą popularność i przewagę nad prasą, telewizją czy też radiem. Wszystko dlatego, że w istocie skupiają w sobie pozostałe. Drogą internetową załatwia się coraz więcej spraw, co...

EM/14/01/18 Finanse , audyt i podatki

NASZ PROJEKT: EM/14/01/18 Finanse , audyt i podatki Studia na kierunku finanse, audyt i podatki umożliwiają poznanie zagadnienia podstawowego jakim są finanse państwa ze szczególnym naciskiem na kwestie audytu i podatków. Finanse ,audyt i podatki to kierunek, który...

EM 16/04/16 Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne

NASZ PROJEKT EM 16/04/16 Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne Studia w ramach programu Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne przygotowują w zakresie teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych z uwzględnianiem problematyki międzynarodowego...

EM/14/03/15 Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne

NASZ PROJEKT EM/14/03/15 Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne Studia w ramach programu Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne przygotowują w zakresie teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych z uwzględnianiem problematyki międzynarodowego...

EM/14/06/15 Podatki i finanse publiczne

NASZ PROJEKT EM/14/06/15 Podatki i finanse publiczne Celem studiów w ramach programu jest koncentracja na pokazaniu studentom współzależności między sektorem publicznym i prywatnym. Podatki są tu rozumiane jako łącznik między tymi dwoma sektorami. Z jednej strony są...

EM/14/05/15 Rachunkowość i doradztwo finansowe

NASZ PROJEKT EM/14/05/15 Rachunkowość i doradztwo finansowe Program Rachunkowość i doradztwo finansowe obejmuje przygotowanie w zakresie doradztwa finansowego, zarządzania finansami oraz dostarcza wiedzy z zakresu systemów podatkowych i celnych w Unii Europejskiej....

Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa

PS 11/2015 Praca Socjalna

NASZ PROJEKT 11/2015 Praca Socjalna Kształcimy na poziomie europejskim przyszłych profesjonalistów stanowiących podstawowy trzon kadry w instytucjach pomocowych, nastawionych na wysokie osiągnięcia, innowacyjność i współpracę w zakresie budowy nowoczesnych systemów...

Instytut Języków, Literatury i Kultury

Nauczyciel języków obcych

Nauczyciel języków obcych

NASZ PROJEKT FL/16/03/16 Nauczyciel języków obcych Specjalizacja nauczycielska – wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji. Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie...